Characterform game Kantai collection ,Kawakaze Kai Ni.

Size: 1/8